Algemene voorwaarden Ontvang Gratis Data - Lycamobile


Algemene voorwaarden deelname actie voor de klant (indien inwonend in Nederland)

 1. U kunt deelnemen aan de promotie, door tussen 7 augustus 2017 en 6 augustus 2018 geld te versturen met een Western Union Money Transfer bij een GWK Travelex kantoor (agent) in Nederland en/of zolang de voorraad strekt.
 2. Deelname aan deze promotie actie is enkel mogelijk door inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder. Werknemers of eender die betrokken zijn bij het maken van deze promotie actie en Western Union werknemers en/of directe familieleden daarvan zijn uitgesloten van deelname.
 3. De promotie is geldig voor transacties die uitgevoerd zijn tussen 7 augustus 2017 en 6 augustus 2018. Transacties die op een latere datum uitgevoerd zijn, worden niet geaccepteerd en als ongeldig beschouwd.
 4. Uitsluitend klanten die vanuit Nederland geld versturen met een Western Union Money Transfer kunnen deelnemen.
 5. Om deel te nemen aan deze actie dient u ook in het bezit te zijn van een Western Union Gold Card.
 6. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor eender welke netwerk, computer, hard- en/of software problemen die deelname onmogelijk maken. Uitsluitend volledige en complete deelnames komen in aanmerking voor deelname.
 7. Bij iedere Western Union money transfer ontvangt u 50MB Lyca Mobile data top up (maximaal 3 x 50MB beltegoed per maand en 12 x 50MB beltegoed per 12 maanden).
 8. Om 50MB opwaardeertegoed te kunnen ontvangen, dient u eerst een Lyca simkaart in bezit te hebben en activeren. Deze kunt u gratis ontvangen als deel van de promotie bij uw eerste volgende money transfer (zolang de voorraad strekt).
 9. Het ontvangen beltegoed is niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet uitbreidbaar noch aanpasbaar en is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Lyca Mobile.
 10. De beslissingen van de aanbieder (en indien van toepassing van eender) welke rechter zullen definitief en bindend zijn voor alle deelnemers. Er zal geen correspondentie gevoerd worden. Deelnames die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen gediskwalificeerd worden.
 11. Door deel te nemen aan deze promotie actie verklaart u zich akkoord met het feit dat de aanbieder de informatie die u doorgaf met betrekking tot uw deelname aan promotie actie mag bewaren, opzoeken, raadplegen, verwerken, doorgeven en uw persoonlijke gegevens mag gebruiken in overeenstemming met het Western Union privacy beleid.
 12. De aanbieder, de aan haar gelieerde ondernemingen en geselecteerde partners, in wiens producten u aldus de aanbieder mogelijk geïnteresseerd bent, willen in de toekomst graag per mail of telefoon contact met u opnemen. Wanneer u dit niet wil, kunt u dat aan het call center door geven.
 13. Naargelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt GWK Travelex N.V. zich het recht voor om het beltegoed te vervangen door een soortgelijk aanbod met een vergelijkbare waarde.
 14. GWK Travelex N.V en Lyca Mobile Distribution Limited behouden zich het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding aan de deelnemers verschuldigd is.
 15. Deelname aan deze actie houdt het onvoorwaardelijke aanvaarden van de voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of beperking, alsmede van elke beslissing die GWK Travelex N.V en Lyca Mobile Distribution Limited kunnen nemen in deze.
 16. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar en kunnen gedownload worden op de actiewebsite: gwktravelex.nl/overige-diensten/western-union/ontvang-gratis-data .
 17. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens.
 18. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van GWK Travelex N.V. of andere door GWK Travelex N.V. openbaar gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan GWK Travelex N.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting voor GWK Travelex N.V. doen ontstaan. GWK Travelex N.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 19. Deze actievoorwaarden zijn conform de “Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014”.