Hoe komen wisselkoersen tot stand?


25 jan 2016


We hebben in ons dagelijkse leven meer te maken met wisselkoersen dan we soms denken. Naast het bekende geld wisselen voordat we op vakantie gaan kan een wisselkoers ook van invloed zijn op het koopgedrag van u als consument. In deze tijd waarin we steeds makkelijker producten aanschaffen via buitenlandse webshops is de waarde van de euro ten opzichte van de valuta van het land waar de webshop gevestigd is, iets om goed in de gaten te houden. Wat ons betreft een goed moment om wat dieper in te gaan op hoe wisselkoersen eigenlijk tot stand komen.    

Wat is een wisselkoers ook alweer?

Om eerst even het collectieve geheugen op te frissen, wat is ook alweer de exacte betekenis van een wisselkoers? De wisselkoers is de prijs van een bepaalde valuta, uitgedrukt in een andere valuta. Wereldwijd worden er grote hoeveelheden valuta verhandeld op valutamarkten, de markt waar de wisselkoersen tot stand komen. Voordat we toekomen aan hoe deze wisselkoersen tot stand komen is het goed om eerst nog de termen zwevende wisselkoers en vaste wisselkoersen te duiden.

Zwevende wisselkoers

Op de financiële markten worden namelijk twee soorten koersen gehanteerd, de zwevende en de vaste wisselkoers. Bij een zwevende wisselkoers kunnen sterke schommelingen optreden omdat de koers zich vrij beweegt zonder dat de overheid in kan grijpen bij drastische veranderingen. Valuta die aan een zwevende wisselkoers verbonden zijn, lenen zich op de financiële markten het beste voor beleggingsdoeleinden, omdat hier het meeste rendement te behalen valt. Het mag duidelijk zijn dat ook de risico’s hierbij groter zijn.

Vaste wisselkoers

De vaste wisselkoers staat onder toezicht van de overheid. Dit toezicht uit zich meestal in het afspreken van een bepaalde bandbreedte waartussen de wisselkoers zich mag bewegen. Mocht deze bandbreedte door sterke waardestijgingen of dalingen van de betreffende valuta onder druk komen te staan dan kan de overheid ingrijpen om nieuwe voorwaarden aan de vaste wisselkoers te stellen.

undefined

Hoe wordt een wisselkoers bepaald?

Als we het simpel omschrijven dan liggen vraag en aanbod aan de basis van het tot stand komen van elke wisselkoers op een bepaald moment. Wanneer er op de internationale valutamarkt namelijk veel vraag is naar een bepaalde valuta, bijvoorbeeld de euro, dan zal de waarde ervan stijgen met als gevolg dat de wisselkoers van de euro ten opzichte van andere valuta ook stijgt. De vraag naar valuta wordt voor een groot gedeelte ook bepaald door kapitaalstromen tussen landen. Wanneer we bijvoorbeeld vanuit Nederland meer gaan investeren in Brazilië, dan zal de vraag naar Braziliaanse real stijgen en daardoor ook de wisselkoers van de real ten opzichte van de euro. Wederom bepaalt vraag en aanbod de koers!

Korte termijn invloeden

Er kunnen allerlei theorieën en voorspellingen losgelaten worden op hoe wisselkoersen tot stand komen, de ontwikkeling op de korte termijn is echter moeilijk te voorspellen. Wisselkoersen kunnen op korte termijn namelijk vrij onstabiel zijn door psychologische factoren en het feit dat er op de internationale valutamarkt veel wordt gespeculeerd op koersveranderingen.

Wisselkoersen op langere termijn

Koersschommelingen op korte termijn zijn moeilijk te voorspellen, voor de langere termijn vertoont de waarde van een valuta en daarmee de wisselkoers ten opzichte van een andere valuta vaak een meer geleidelijk patroon. Dat heeft met name te maken met de verwachtingen en beter voorspelbare bewegingen rondom de renteontwikkeling in afzonderlijke landen. Wanneer analisten en beleggers verwachten dat de rente in de VS op termijn zal stijgen dan zal de vraag naar dollars ook toenemen en zal de munt daarmee in waarde toenemen (appreciëren) ten opzichte van de andere valuta met een hogere wisselkoers als gevolg. Een rentedaling zal logischerwijs een tegenovergesteld effect hebben.

Ook al hebben we steeds meer en betere analysesoftware tot onze beschikking, feit blijft dat door de veelheid aan onzekere factoren een goede voorspelling van het verloop van een wisselkoers praktisch onhaalbaar is!

Voor een compleet overzicht van onze wisselkoersen kunt u gebruik maken van ons wisselkoers overzicht