Bestel direct

De privacyverklaring van Travelex N.V. beschrijft de manier waarop Travelex uw persoonsgegevens, als potentiële en als bestaande klant verwerkt en bewaart. Wij nemen onze verantwoordelijkheden ten aanzien van uw privacy zeer serieus. Binnen Travelex-N.V. verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de richtlijnen van de Algemene Verordeling Gegevensbescherming (AVG). Al onze medewerkers zijn opgeleid om in overeenstemming met de AVG met uw gegevens om te gaan.

 1. Verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens

Wij zullen alleen die persoonsgegevens verzamelen die wij nodig hebben om de producten en diensten te leveren die u van ons hebt gevraagd en daarbij te voldoen aan alle wettelijke vereisten. Wij zullen dit bovendien alleen doen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van Marketing doeleinden, dan vragen wij hiervoor eerst om uw toestemming. Wij verwerken uw persoonsgegevens op een transparante en wettige manier. Tevens zijn wij transparant over de wijze waarop wij dat doen.

 1. Bewaren van uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen bewaren als dat volgens wettelijke verplichtingen van ons wordt vereist. Bij het opslaan van uw gegevens houden wij alleen de noodzakelijke gegevens bij die van belang zijn voor de levering van onze producten en diensten, waarbij wij voldoen aan onze wettelijke en regulatoire verplichtingen. Uw gegevens worden op grond van de wettelijke termijnen bewaard en vervolgens verwijderd. .

 1. Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde veilig en vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt is tot diegenen die deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten, tenzij anders vereist door geldende wet-en regelgeving. Wij maken gebruik van de actuele standaarden voor technologie en beveiliging. Wij gebruiken de meest recente en goedgekeurde administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij zorgen er ook voor dat onze medewerkers getraind zijn om de maatregelen na te leven.

 1. Het delen van gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden in overeenstemming met deze Privacyverklaring, of wanneer dit door u uitdrukkelijk is goedgekeurd. Wij delen of verwerken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden, tenzij u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wanneer uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt om de producten of diensten te leveren die u nodig heeft, bijvoorbeeld met onze externe partijen of partners, dan doen wij dit conform de regels van de AVG. Wanneer wij uw persoonsgegevens delen met onze gegevensverwerkers, dan zorgen we er samen voor dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn genomen en dat uw persoonsgegevens veilig worden verwerkt en opgeslagen conform de regels van de AVG.  

 1. Datatoegang en uw rechten

Travelex N.V. beschermt uw rechten op het gebruik van uw persoonsgegevens te allen tijde. Als u om inzage tot uw persoonsgegevens verzoekt, zal Travelex deze aan u verstrekken in overeenstemming met uw rechten en Nederlandse wet- en regelgeving. Wij kunnen u –op uw verzoek- ook informeren over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt door Travelex N.V.. Als u denkt dat uw gegevens onjuist zijn, kunt u ons vragen deze te wijzigen. Als u van mening bent dat de verwerking niet langer een geldig doel dient, kunt u ons, in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving, verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt ook van gedachten veranderen over hoe wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken, door uw toestemming voor verwerking op elk gewenst moment in te trekken. Voor verzoeken en informatie kunt u contact opnemen met dataverzoeken@Travelex.com.

 1. Verantwoording  

Wij staan ervoor uw privacy te waarborgen. Wij zullen ervoor zorgen dat onze werknemers, aannemers, partners en externe verwerkers deze privacyverklaring zullen naleven.

Voor meer informatie over hoe Travelex uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij u, naast deze privacyverklaring, naar ons Privacybeleid Travelex NV.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze verklaring kunt u richten aan Dataverzoeken@travelex.com:

Travelex NV

t.a.v.: de Functionaris gegevensbescherming

Postbus 721

1000 AS AMSTERDAM

Indien u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop Travelex uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze overheidsinstantie is bereikbaar via:

De Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ DEN HAAG

of tijdens het telefonisch spreekuur (ma t/m vr van 0900 uur tot 1700 uur) via telefoonnummer: 088-1805250 (10ct per minuut)

 1. Inleiding

Wij hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt, in overeenstemming met de nieuwe algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) die vanaf 25 mei 2018 in de hele EU van kracht wordt. In Nederland geldt vanaf die datum de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Uw privacy en uw rechten zijn belangrijk voor ons. Deze Privacyverklaring legt uit welke informatie wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Als u een of meer Travelex producten en diensten hebt afgenomen, maakt deze Privacyverklaring deel uit van uw overeenkomst met Travelex.

Deze Privacyverklaring bevat de belangrijkste verklaringen die u moet lezen.  Door op een van de getoonde links te klikken, gaat u naar de details van die verklaringen. Lees verder.

 1. De gegevens die wij over u verzamelen

Wij verzamelen uw gegevens wanneer u contact met ons opneemt voor het afnemen van een dienst van Travelex of door interactie met onze Sites of promoties. De gegevens die wij verwerken, zijn:

 • gegevens die u ons verstrekt;
 • gegevens die wij automatisch verzamelen;
 • gegevens die wij van derden ontvangen of;
 • gegevens die u over andere mensen verstrekt. Lees verder
 1. Waarvoor wij de gegevens die wij verwerken gebruiken

De gegevens die wij over u verwerken wordt op een aantal manieren gebruikt. Dit is over het algemeen om u de diensten te bieden die u van ons vraagt, om u op de hoogte te houden en om uw klantervaring en de kwaliteit van de Travelex-services te verbeteren. Ook zijn wij in veel gevallen wettelijk verplicht bepaalde gegevens van u te verzamelen en te verwerken.
In sommige gevallen gebruiken wij deze informatie om u marketingcommunicatie toe te sturen waarvan wij denken dat deze relevant voor u is. Dit doen wij alleen waar het rechtmatig is om dat te doen of wanneer u toestemming hebt gegeven om deze informatie te ontvangen.

U hebt op elk moment het recht om ons te informeren en te verzoeken dat u geen marketingcommunicatie van ons wenst te ontvangen. Wij verwerken uw gegevens met als doel om u betaaldiensten aan te bieden. Het intrekken van de toestemming ten aanzien van de marketingcommunicatieheeft geen invloed op de levering van de diensten. Lees verder.

 1. Informatie die wij delen

Zelfs wanneer gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat uw gegevens alleen wordt gebruikt voor de doeleinden die in deze Privacyverklaring uit een worden gezet.

Wij delen uw gegevens met bedrijven binnen de Travelex Groep  en met andere bedrijven in beperkte omstandigheden voor specifieke doeleinden.

Behalve zoals hierboven vermeld, delen wij uw gegevens niet met bedrijven, organisaties of personen buiten de Travelex Groep voor marketingdoeleinden, noch verkopen wij uw gegevens, zonder dat wij daar uw uitdrukkelijke toestemming voor hebben.

In het geval dat onze onderneming wordt overgenomen door een derde partij of wanneer wij een soort van fusie of ander acquisitietype aangaan, zullen uw gegevens waar nodig worden gedeeld met de betreffende partij. Lees verder.

 1. Aanmelden of afmelden van direct marketing, marketing van derden en enquêtes

We gebruiken de informatie die u ons op onze websites geeft voor directmarketingdoeleinden om updates, nieuwsbrieven, evenementen of andere berichten per e-mail te verstrekken waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren. Uwuitdrukkelijke toestemming is vereist voordat u directmarketing ontvangt.

Wij kunnen u ook af en toe enquêtes sturen over of producten en services. We doen dit alleen als wij uw toestemming hebben.

U hebt het recht om u op elk moment aan te melden voor of af te zien van het toezenden van directmarketing en enquêtes door naar ons Privacycentrum te gaan, of door op de link 'unsubscribe' te klikken in elke e-mail die we u hebben gestuurd. Ook kunt u een e-mail sturen naar unsubscribe@travelex.com.

 1. Third Party Marketing Cookies en Social Advertising

Travelex heeft relaties met online adverteerders en sociale medianetwerken (onze marketingpartners). Deze partners gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën voor marketingdoeleinden. Ze kunnen u gerichte advertenties over Travelex aanbieden, terwijl u een website van een derde partij bezoekt, maar dit alleen op uw verzoek en met uw instemming. U kunt op elk gewenst moment de cookies van derden die dit type marketing mogelijk maken weigeren op ons cookie-voorkeurscentrum. Lees verder.

 1. Bewaren van uw informatie

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als dat nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze Privacyverklaring. Wij bewaren in elk geval de gegevens zolang u  klant bent, is dat en een periode hierna  om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te voldoen Tevens kunnen wij de gegevens gebruiken om eventuele geschillen op te lossen. Wij zullen niet meer informatie bewaren dan wij nodig hebben. Ook zullen wij de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk Lees verder.

 1. Links naar websites van derden en Travelex Groep

Onze websites bevatten links naar en van de websites van onze groepsmaatschappijen, geselecteerde partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen, inclusief websites die buiten onze controle vallen en die niet onder deze Privacyverklaring vallen. Lees verder.

 1. Veiligheid

Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die via onze websites wordt verwerkt, veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld. We doen dit door alle technische en organisatorische maatregelen toe te passen, om daarmee te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, inclusief regelmatige controlemaatregelen. Lees verder.

 1. Internationale overdracht

Bij het leveren van diensten door Travelex aan u, dragen wij uw gegevens soms over naar andere landen. Als wij uw gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Unie of EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), zorgen wij ervoor dat alle gegevens worden behandeld met dezelfde beveiligingsmaatregelen, ongeacht de locatie, in overeenstemming met onze normen, beleid, wettelijke en wettelijke verplichtingen. Lees verder.

 1. Uw rechten

Wettelijk hebt u een aantal rechten (onder bepaalde voorwaarden) met betrekking tot uw gegevens. Deze omvatten onder meer het recht om ons te vragen welke gegevens wij over u verwerken en om ons te verzoeken om eventuele onjuiste gegevens aan te passen, ontbrekende gegevens toe te voegen of de gegevens die wij verwerken te verwijderen. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens, of om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken. Als u de gegevens die wij over u verwerken wilt gebruiken voor diensten met anderen, kunt u ons vragen om uw gegevens  aan deze andere(n)te verstrekken. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens en het formulier waarnaar wordt verwezen in Paragraaf 14. Lees verder.

 1. Privacy van minderjarigen

Wij verzamelen in een zeer beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar wanneer zij specifieke Travelex diensten afnemen. Deze verwerking vindt alleen plaats met de toestemming van een verantwoordelijke voogd of ouder. Lees verder

 1. Wijzigingen in onze kennisgeving

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2018. De Privacyverklaring zal worden bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de dienstverlening van Travelex of bijvoorbeeld om wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving weer te geven. Lees verder

 1. Contact

U kunt nadere informatie over uw rechten verkrijgen of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) met betrekking tot de manier waarop wij uw informatie verwerken. Dit gedeelte bevat contactgegevens voor het geval u deze nodig hebt.

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze kennisgeving zijn welkom en moeten worden geadresseerd aan dataverzoeken@travelex.com of kunnen worden gericht aan :

Travelex NV
t.a.v.: de Privacyfunctionaris
Postbus 721
1000 AS AMSTERDAM

Onze afdeling gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op dataprotectionteam@travelex.com..

Indien u een klacht wenst in te dienen over de wijze waarop Travelex uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze overheidsinstantie is bereikbaar via:

De Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

of tijdens het telefonisch spreekuur  (ma t/m vr van 0900 uur tot 1700 uur) via telefoonnummer: 088-1805250 (10ct per minuut)

Privacyverklaring Travelex

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Gegevensverwerking
 3. Doeleinden
 4. Rechtsgrond
 5. Cliëntonderzoek en integere uitoefening van het bedrijf
 6. Verplichte verstrekking
 7. Persoonsgegevens delen met derden
 8. Internationale gegevensuitwisseling
 9. Minderjarigen
 10. Geautomatiseerde besluitvorming of profilering
 11. Bewaartermijn
 12. Beveiliging
 13. Uw rechten
 14. Wijzigingen
 15. Klachten
 16. Contactgegevens

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Travelex N.V. (“Travelex”). Travelex is onderdeel van de Travelex Group Companies en is gevestigd aan De Entree 87 (1101 BH) te Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33143504.

Voor Travelex is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. We respecteren uw privacy en behandelen uw gegevens altijd vertrouwelijk en volgens de van toepassing zijnde wetgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze we uw persoonsgegevens verwerken.

2. Gegevensverwerking

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende wijzen verzamelen. We verzamelen uw persoonsgegevens wanneer:

 • u gebruik maakt van de website, een van onze mobiele softwaretoepassingen (apps) of platforms (gezamenlijk de "websites”);
 • u diensten gebruikt van onze wisselkantoren via onze online-service, of door naar een van onze winkels te gaan;
 • wanneer u met ons communiceert via andere kanalen, waaronder via e-mail, live chat, sms of sociale mediaplatforms;
 • u producten van het merk Travelex koopt of gebruikt, of producten die wij leveren onder de merknaam van onze partners. Deze diensten en producten worden in deze kennisgeving gezamenlijk aangeduid als “Travelex diensten”. Afhankelijk van hoe de diensten aan u worden geleverd, is de Privacyverklaring van de partner mogelijk ook van toepassing;
 • we in het kader van cameratoezicht CCTV-beelden van u maken wanneer u onze gebouwen bezoekt, zoals in onze winkels en (bij) geldautomaten.

Het is denkbaar dat we persoonsgegevens die via de verschillende kanalen over u zijn verkregen met elkaar combineren, met uitzondering van gegevens die op grond van de Wwft worden verzameld. Zie daarover ook hierna bij de doeleinden van verwerking.

3. Doeleinden

Uw persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. cliëntonderzoek bij potentiële en bestaande cliënten verrichten;
 2. de gegevensuitwisseling met onze partners om Travelex diensten aan te bieden (deze partners worden aan u bekendgemaakt op het moment van verstrekking van de relevante Travelex diensten);
 3. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 4. administratie voeren;
 5. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;  
 6. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 
 7. uw deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes, loyaliteitsprogramma’s en soortelijke acties;
 8. om u zo goed mogelijk te informeren via onze website, nieuwsbrieven en andere kanalen;  
 9. het verbeteren van de website, applicaties en dienstverlening van Travelex;
 10. analytische- en statistische doeleinden;
 11. Het tonen van relevante en gerichte advertenties op onze online kanalen en websites van derden;
 12. de behandeling van geschillen en het mogelijk maken van accountantscontroles;
 13. de beveiliging van personen, terreinen en zaken;
 14. het voorkomen, onderzoeken en bestrijden van fraude en andere strafbare feiten en in het kader van openbare veiligheid;
 15. het voldoen aan wettelijke verplichtingen op grond van de Sanctiewet 1977, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), Wet op het financieel toezicht (Wft) en verplichtingen zoals de administratie- en bewaarplicht en het opvolging geven aan aanwijzingen van de toezichthouders.  

4. Rechtsgrond

Travelex verwerkt uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden op basis van de volgende rechtsgronden:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Travelex of van een derde.

Voor de hiervoor als 1 en 2 en 4 t/m 14 genummerde doeleinden beroept Travelex zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit marketingdoeleinden, intern beheer en historisch en statistisch onderzoek en fraudeonderzoek.

Wij willen u als websitebezoeker van Travelex een optimale beleving bieden. Dit kunnen wij alleen als we weten wat uw wensen zijn. Daarom verrichten wij onderzoek en analyseren wij bijvoorbeeld data op onze website.

Heeft u bezwaar tegen deze verwerkingen van uw persoonsgegevens? Dan leest u verderop in deze Privacyverklaring hoe u een beroep kunt doen op het recht van bezwaar.

5. Cliëntonderzoek en integere uitoefening van het bedrijf

Travelex is wettelijk verplicht tot het voeren van een integere bedrijfsvoering en het verrichten van clientonderzoek. Op basis van de resultaten uit het cliëntonderzoek kan Travelex besluiten geen overeenkomst met de potentiële cliënt aan te gaan of een overeenkomst met een bestaande cliënt te beëindigen. Het kan zijn dat die weigering voortvloeit uit een eerdere melding van ongebruikelijke transacties of dat wij om een andere reden van oordeel zijn dat het aangaan of voortzetten van een relatie met een (potentiële) client ingaat tegen ons beleid om ons bedrijf integer uit te oefenen. We kunnen daar veelal geen openheid van zaken over geven, aangezien we daarmee (direct of indirect) mogelijk aan u kenbaar zouden kunnen maken dat er (door ons of anderen) een melding van een ongebruikelijke transacties is gedaan. De wet verbiedt het die informatie over (de melding van) een ongebruikelijke transactie kenbaar te maken. Het niet verschaffen van deze informatie vormt een van de uitzonderingen op het inzagerecht dat u kunt uitoefenen. Zie paragraaf 13 voor meer informatie over het inzagerecht.

6. Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan maken we u duidelijk of de verstrekking noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Bovendien vertellen we u wat de mogelijke gevolgen zijn als u de gegevens niet verstrekt. Hierbij is altijd het uitgangspunt dat Travelex niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan strikt nodig is.

7. Persoonsgegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens slechts met derden, voor zover dat nodig is voor in paragraaf 3 vermelde doeleinden.

Dienstverleners

Voor een optimale dienstverlening delen we uw persoonsgegevens met onze partners die de rol van ‘verwerker’ hebben. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens slechts ten behoeve van Travelex. De dienstverleners mogen uw persoonsgegevens dus niet voor eigen doeleinden verwerken. Tot de dienstverleners behoren ten minste de volgende categorieën partijen:  

 • partners die onderhoud van website en e-mailsysteem aanbieden;
 • aanbieders van clouddiensten en online beveiligingsdiensten. 

Partners

Deze partijen hebben de rol van verwerkingsverantwoordelijke en kunnen de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken. Het betreffen de volgende categorieën partners:

 • entiteiten die deel uitmaken van de Travelex groep, waar Travelex onderdeel van uitmaakt;
 • betalingsgateways en betaaldienstaanbieders
 • identiteitsverificatieproviders;
 • partners waarmee wij samenwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bedrijven waarmee wij samenwerken om Travelex diensten aan te bieden onder de merknaam van die partner (bijvoorbeeld met hun logo's en via hun websites of wisselkantoren). Ze mogen alleen hun eigen producten of diensten op de markt brengen als u ermee instemt dat zij dit kunnen doen);
 • partijen die ingeschakeld kunnen worden bij geschilbeslechting, zoals advocaten en deurwaarder;
 • partijen die ingeschakeld kunnen worden bij (fraude)onderzoek, zoals fraude rechercheurs, aanbieders van fraudepreventie, anticorruptie en anti-witwascontroles;

Third Party Cookies

Onze websites bevatten links naar en van de websites van entiteiten binnen de Travelex Group Companies, geselecteerde partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Indien u via de links websites van deze derde partijen bezoekt, kunnen deze partijen persoonsgegevens van u verzamelen. Wanneer u bijvoorbeeld een artikel van onze website via een social media plug-in (bijv. Facebook, Twitter, LinkedIn of Google Plus) deelt, zal het betreffende social netwerk registreren dat u dit hebt gedaan. Wanneer u spreekt met een adviseur over de Travelex diensten, zullen zij u informeren dat Facebook toegang heeft tot uw gegevens. De verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen vindt plaats conform hun eigen privacyverklaring. Zie voor meer informatie ook ons cookiebeleid.  

8. Internationale gegevensuitwisseling

Uw gegevens worden in beginsel binnen de grenzen van de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Indien een doorgifte naar landen buiten de EER (derde landen) plaatsvindt, neemt Travelex maatregelen ter waarborging van een passend beschermingsniveau. De gegevensuitwisseling tussen entiteiten binnen de Travelex Group Companies vindt plaats op basis van een intragroepsovereenkomst, waarbij passende waarborgen worden geboden door middel van standaardbepalingen of bindende bedrijfsvoorschriften. Verder baseert Travelex de doorgifte naar derde landen, waar mogelijk, op een adequaatheidsbesluit dat is vastgesteld door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie voor een derde land geen adequaatheidsbesluit heeft vastgesteld, neemt Travelex passende waarborgen door de doorgifte te baseren op en te voldoen aan door de Europese Commissie vastgestelde standaardcontractbepalingen.

9. Minderjarigen

Travelex kan in een beperkt aantal gevallen gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar verwerken. Dit is alleen van toepassing wanneer een daar een directe transactie uitvoert. Wij verzamelen deze informatie alleen met de voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke ouder of voogd die hen vergezelt.

Wij verzamelen niet bewust aanvullende informatie van kinderen onder de 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, moet u zich niet registreren of gegevens verstrekken op de Travelex-toepassingen. Als wij later daadwerkelijke kennis verkrijgen dat een gebruiker jonger is dan 16 jaar, zullen wij stappen ondernemen om de gegevens van die gebruiker uit onze systemen te verwijderen, waarbij Paragraaf 11 niet van toepassing is. Als u denkt dat wij gegevens hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier in Paragraaf 14.

10. Geautomatiseerde besluitvorming of profilering

Travelex maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering om persoonlijke aspecten van een betrokkene te beoordelen, zoals transactie historie, Sanctie screening, Pep screening, Transactie historie. Door deze beoordeling te gebruiken, kunnen financiële instellingen een transactie beoordelen.

Bij de geautomatiseerde besluitvorming kunnen openbare bronnen, zoals het Kadaster en de Kamer van Koophandel, worden geraadpleegd.

11. Bewaartermijn

Uw gegevens worden nooit langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht bewaard. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten. We bewaren uw persoonsgegevens:

 • gedurende de duur van de met u gesloten overeenkomst;
 • ten behoeve van geschilbeslechting;
 • gedurende wettelijk verplichte termijnen, zoals op basis van de administratie- en anti-witwasverplichtingen.
   

12. Beveiliging

Wij zullen uw persoonsgegevens te allen tijde veilig en vertrouwelijk houden en ervoor zorgen dat de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt is tot diegenen die de persoonsgegevens nodig hebben voor de beschreven doeleinden. Wij maken gebruik van de actuele standaarden voor technologie en beveiliging. Wij gebruiken (goedgekeurde) administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Wij zorgen er ook voor dat onze medewerkers getraind zijn om de maatregelen na te leven.

13. Uw rechten

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, inclusief verwerking voor direct marketing.
 • Het recht om geïnformeerd te worden. U hebt het recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken en wat uw rechten zijn. Daarom verstrekken wij u informatie in deze Privacyverklaring.
 • Het recht op inzage.U hebt het recht op inzage tot uw gegevens (als wij deze verwerken) evenals bepaalde andere gegevens (vergelijkbaar met die in deze Privacyverklaring). Dit verzekert u ervan dat u op de hoogte bent en kunt controleren of wij uw gegevens verwerken in overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
 • Het recht op rectificatie en verwijdering. U hebt het recht om uw gegevens te laten corrigeren of te verwijderen als deze onjuist of onvolledig zijn. U kunt ons verzoeken om eventuele fouten in de gegevens die wij verwerken te corrigeren of te verwijderen.
 • Het recht om de verwerking te beperken. U hebt het recht om uw gegevens te 'blokkeren' of gebruik daarvan te beperken. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw gegevens wel opslaan, maar deze niet verder gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die erom hebben gevraagd dat verder gebruik van hun gegevens wordt 'geblokkeerd', om ervoor te zorgen dat deze beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
 • Het recht op dataportabiliteit.U hebt het recht om uw gegevens voor uw eigen doeleinden te verkrijgen en opnieuw te gebruiken. Als u bijvoorbeeld besluit om over te stappen naar een andere dienstverlener, kunt u uw informatie eenvoudig verplaatsen, kopiëren of overdragen tussen onze IT-systemen en die van hen, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid. Dit is echter geen algemeen recht en er zijn uitzonderingen hierop.
 • Het recht om een klacht in te dienen. U hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’).
 • Het recht om de toestemming in te trekken. Als u uw toestemming hebt gegeven voor alle verwerkingen van uw gegevens hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken (maar als u dat doet, betekent dit niet dat iets wat wij eerder met uw toestemming hebben gedaan met uw persoonlijke gegevens onwettig is).

Deze rechten zijn niet absoluut. Het is denkbaar dat wij vanwege belangen van anderen (bijv. de privacy van derden) of van onszelf (bijv. onze bedrijfsvoering) of vanwege andere wettelijke regels niet of niet volledig aan een verzoek tegemoet kunnen komen. Mocht dat het geval zijn, dan zullen we dat in voorkomend geval kenbaar maken.

14. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Travelex.

Travelex kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met u opnemen voordat we uw gegevens hiervoor gaan gebruiken. U krijgt dan vanzelfsprekend de mogelijkheid om uw deelname te weigeren.

15. Klachten

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met de toezichthouder via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

16. Contactgegevens

Voor verzoeken en informatie kunt u contact opnemen met dataverzoeken@Travelex.com of: Travelex NV

t.a.v.: de Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 721

1000 AS AMSTERDAM